GLA – Global Linked Asia (Trụ sở tại Việt Nam) có đội ngũ chuyên viên lâu năm và đầy kinh nghiệm, am hiểu về các chương trình đầu tư định cư, kết hợp với các đối tác hàng đầu thế giới sẽ giúp khách hàng hoạch định kế hoạch đầu tư định cư thành công cho cả gia đình.

 

GLA Global (Trụ sở tại Mỹ) cung cấp đa dạng dịch vụ cho gia đình nhà đầu tư

 

 • Quản trị dòng tiền
 • Mua bán và sát nhập doanh nghiệp
 • Quản lý tài sản
 • Bảo hiểm
 • Đầu tư thu nhập cố định
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn dịch vụ khách hàng cá nhân
 • Quan hệ công chúng
 • Giáo dục
 • Đầu tư bất động sản
 • Quản lý bất động sản
 • Tư vấn thuế
 • Kế hoạch từ thiện
 • Dịch vụ hỗ trợ gia đình

ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Nên đầu tư lấy định cư quốc gia nào?

Tin mới nhất

Cập nhật các thông tin, giải pháp đầu tư mới nhất

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI

Khoản đầu tư vì tương lai cho cả gia đình

Henry&PartnersAssociation - Hotline chuyển động tuyệt đẹp với CSS 3

0909 86 9093