Australia Tag

Bộ Di trú Úc vừa công bố những thay đổi quan trọng nhất đối với hệ thống nhập cư của Úc sẽ bắt đầu có hiệu lực. Quy trình xử lý thị thực đối tác đựợc kéo dài Dự luật bạo hành gia đình được Thượng...

Giới hạn nhập cư hàng năm tại Úc vẫn là một vấn đề đc quan tâm trong những cuộc thảo luận chính trị, do Thủ Tướng Scott Morrison chỉ ra rằng lượng nhập cư hàng năm này có thể bị cắt giảm, và nhiều cơ...

Mặc dù Visa tài năng (diện 132) có thể được cấp trên toàn bộ phạm vi nước Úc, nhưng Nam Úc là nơi tài trợ cho hơn 50% tất cả đơn nộp diện 132 hàng năm. Vậy tại sao Nam Úc lại là điểm đến hấp...

Henry&PartnersAssociation - Hotline chuyển động tuyệt đẹp với CSS 3

0909 86 9093