EB-5 Tag

Việc đầu tư định cư Mỹ không còn quá xa lạ với giới đầu tư Việt, tuy nhiên, chi phí đầu tư cũng tăng dần tỉ lệ thuận với nhu cầu con người. Sắp tới, chi phí đầu tư của chương trình EB-5 sẽ tăng...

Các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội thị thực thông qua chương trình EB-5 sẽ phải đối mặt với một số hạn chế mới trong thời gian sắp tới.  Tổng quan thẻ xanh hiện nay Người Canada vào Mỹ như một du khách thường được phép...

Henry&PartnersAssociation - Hotline chuyển động tuyệt đẹp với CSS 3

0909 86 9093