hoa kỳ Tag

Thẻ Xanh sau một quá trình dài và căng thẳng để lấy được , thường trú nhân được cho phép quyền sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đó là một đặc quyền có thể hủy bỏ chứ không đơn thuần là một...

Chỉ những người có Thẻ xanh, quốc tịch Hoa Kỳ hoặc một số loại visa lao động nhất định mới có thể được chấp thuận làm việc ở Hoa Kỳ mà không cần nhận giấy phép EAD (giấy phép lao động). Vậy không phải ai...

Henry&PartnersAssociation - Hotline chuyển động tuyệt đẹp với CSS 3

0909 86 9093