úc Tag

Nhiều người muốn trở thành công dân của Úc và đã có hơn 5 triệu người đã được cấp quốc tịch kể từ năm 1949. Một bước quan trọng là buổi lễ mà mọi người tuyên thệ lòng trung thành với đất nước mới, cũng như...

Bộ Di trú Úc vừa công bố những thay đổi quan trọng nhất đối với hệ thống nhập cư của Úc sẽ bắt đầu có hiệu lực. Quy trình xử lý thị thực đối tác đựợc kéo dài Dự luật bạo hành gia đình được Thượng...

Henry&PartnersAssociation - Hotline chuyển động tuyệt đẹp với CSS 3

0909 86 9093